201501.18
0

רישום בתים משותפים

רישום בתים משותפים ופרטיים בטאבו

עסקה במקרקעין טעונה רישום בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) ונגמרת ברישום בטאבו. זאת אומרת שכל עוד לא נרשמה הדירה בטאבו אין לקונה זכות קניינית בדירה אלא זכות חוזית בלבד כלפי המוכר.
כדי שלקונה תהיה זכות קניינית כלפי כולי עלמא יש לסיים את העסקה ולרשום את הדירה בטאבו.

הרישום בטאבו מעלה את ערך הנכס במספר אחוזים, מה עוד שבלעדיו קשה למכור הדירה או לקחת משכנתא. (קישור לכתבה בנושא http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2684359,00.html)