201501.18
0

קניית דירה

קניית דירה: מדריך לרוכש דירה

א. זיכרון דברים:

הדין והפסיקה רואים זיכרון דברים כחוזה לכל דבר ועניין, ורשות מיסוי מקרקעין רואה במועד עריכת זיכרון הדברים כמועד הקובע ולא עריכת חוזה אצל עו"ד קניית דירה ולכן קיימת חובת דיווח למשרדי מיסוי המקרקעין על כל זיכרון דברים שנחתם.
רוב עורכי הדין ממליצים שלא לחתום על זיכרון דברים ביחס לעסקאות במקרקעין. מצד שני אם הנך מעוניין להבטיח את המחיר של הדירה אז כדאי לחתום על זיכרון דברים שהרי זה מחייב את המוכר כחוזה לכל דבר.- למאמר המלא על זיכרון דברים לחץ כאן.

ב. בדיקת הנכס:

ברוב חוזה המקרקעין ישנו סעיפי הצהרות של הצדדים ביחס לידיעותיהם ובדיקות שעשו בטרם חתמו על החוזה. אחת מההצהרות של הקונה הנה ביחס לבדיקות שביצע הקונה בטרם חתם על החוזה לגבי מצבה התכנוני של הדירה במשרדי הנדסה בעירייה.
הצהרה זו מחייבת את הקונה במשנה זהירות לבדוק את הפרטים הבאים:
1. בדקו במחלקת ההנדסה בעירייה שאין על הדירה צו הריסה ו/או צו משפטי כלשהו, ושיש היתר לכל הבנוי (מחסנים פרגולות וכיוצ"ב).
2. בדקו ברשם המשכנתאות שאין משכון על הדירה.
3. בבתים דמודי קרקע מומלץ לבדוק את התב"ע, האם ישנם זכויות בניה נוספות.

ג. משכנתא:

לאלו שממנים את קניית הדירה בלקיחת משכנתא מהבנק- חשוב מאוד בטרם חתימה על כל מסמך לרבות זיכרון דברים , לקבל אישור עקרוני מהבנק לגבי מתן משכנתא ובהתאם לכך לנהל משא ומתן עם המוכר, כמו-כן יש לשים לב שהאישור העקרוני הנו עם תוקף וצריך לחתום על חוזה כאשר האישור העקרוני הנו בר תוקף.

ד. חוזה אצל עורך דין:

בטרם פנייתכם לעו"ד עליכם להגיע להסכמות עם המוכר על הדברים הבאים:

1. עלות הדירה.
2. מועד פינוי הדירה.
3. מועד התשלומים.
4. מה נשאר בדירה.

ב ה צ ל ח ה !!!

יובהר כי האמור במדור אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד

לתגובות ושאלות ניתן לפנות לעו"ד בנימין דוידוב