201501.18
0

סכסוכי שכנים

סכסוכי שכנים על שימוש ברכוש משותף

סכסוכי שכנים מה למשל ? – השתלטות על הרכוש המשותף כגון- מחסן, חניה, גג, חדר מדרגות. אי תשלום על הוצאות הרכוש המשותף. רעש, לכלוך ,
מה לעשות???

1. משטרת ישראל

במקרה של סכסוכי שכנים האמנם ניתן לפנות למשטרה כדי להשיג פיתרון מהיר, אך לרוב תופנו לפתור את הסכסוך בביהמ"ש או מול מפקח המקרקעין.
חשוב לשים לב שבמקרה של פולש לשטח פרטי, עליכם לפנות למשטרת ישראל כדי לפנות את הפולש מכיוון שלאחר 30 ימים מהפלישה הסמכות הנה תהיה של בית המשפט.

2. צו הרחקה

כאשר השכן ו/או כל אדם מאיים עלינו ו/או מקלל ומגדף אותנו יש לנו זכות לפנות לבית המשפט ולקבל צו הרחקה נגד אותו אדם וזאת בהתאם לחוק למניעת הטרדה מאיימת כפי שמגדיר סעיף 2(א) לחוק – "הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו" ביהמ"ש יבחן האם מתקיימים שני תנאים מצטברים: א. שהאדם איים או ביצע הטרדה בעבר. ב. קיימת סבירות שאותו אדם יטריד או יאיים שוב.

3. תביעה למפקח על המקרקעין

במקרה של סכסוכי שכנים בדבר שימוש במקרקעין אי תשלום על הוצאות הרכוש המשותף, שימוש פרטי בשטח משותף יש להגיש תביעה למפקח על המקרקעין. למפקח מעמד וסמכות של שופט בית משפט השלום. בדרך כלל התביעה למפקח יעילה מאד ופוטרת את הסכסוך לשביעות רצון הצדדים.