201501.18
0

חוזה שכירות

חוזה שכירות של דירה

במסגרת חוזה השכירות מתחייב המשכיר להעמיד לרשות השוכר, את הנכס, תמורת תשלום דמי השכירות.
החוזה בין הצדדים צריך להיות מותאם לצדדים באופן אישי וכך הסיכוי למחלוקת בין הצדדים תהיה קטנה. זאת הסיבה שכדאי להשקיע בפנייה לעו"ד כדי שיערוך חוזה מותאם לצדדים דבר שיחסוך כספיים רבים ועוגמת נפש רבה בעתיד.

הנקודות העיקריות בחוזה שכירות הן:

1. תשלומי השכירות המוטלים על השוכר במסגרת חוזה שכירות ולערבות הכספית שייתן השוכר בידי המשכיר, לשם קיום התחייבויותיו.

2. התחייבויות השוכר בקשר לשימוש ולהחזקה תקינה של המושכר למשל, מה השימוש העיקרי שיעשה השוכר בנכס- מגורים,עסק וכיוצ"ב, זכותו של השוכר לעשות שימוש בריהוט שבדירה, זכותו לבצע שינויים בנכס וכיוצ"ב.

3. יום הפינוי / אופציה להארכה – ישנה אפשרות להשכיר לתקופה אחת או לכמה תקופות ע"י מתן "אופציה לשוכר" ( אופציה- זכות לשוכר להמשיך את השכירות לתקופה נוספת בתנאים ידועים מראש) .

4. חבות תשלומים מעבר לדמי השכירות, בנוסף לתשלום דמי השכירות, מחויב השוכר לשלם גם את שאר תשלומי הנכס, כגון: מים, ארנונה, ועד בית, חשמל, גז וכיוצ"ב. חוזה שכירות דירה צריך לפרט את כל התשלומים החלים על השוכר, על מנת שלא יהיה מקום לאי הבנות.

5. אחריות לאביזרי המושכר וזכות השימוש בהם, ככול שבמושכר יש ריהוט מלא או חלקי, לרבות מוצרי חשמל. חשוב מאוד לכלול בתוך החוזה, סעיף המפרט את כל הריהוט שבנכס ומבהיר שהוא רכושו של המשכיר ולשוכר זכות שימוש אך ורק בתקופת השכירות. ושחובתו של השוכר, לשמור על כל הריהוט במצב תקין ולתקן כל נזק שאינו תוצאה של בלאי סביר.

6. בטחונות: המשכיר צריך לדרוש מהשוכר, ערובות כספיות מתאימות, אשר יהוו לו בטוחה לכל התחייבויותיו של השוכר. ישנם מספר של בטוחות שמקובל לדרוש אותם מהמשכיר בחוזה שכירות כגון: שיק ביטחון ,ערבות בנקאית, ערבים, שטר חוב. ניתן גם לבקש יותר מבטוחה אחת, כמובן הכל תלוי במשא ומתן בין הצדדים.

7. הפרת חוזה, יש להתייחס למצבים של הפרת חוזה. חשוב מאד להגדיר ספציפית אלו הפרות ייחשבו כהפרות יסודיות של החוזה. במידה ומפורטים סעיפים שמוגדרים כסעיפי יסודיים בחוזה למשכיר/לשוכר תהיה הזכות לבטל את החוזה ואף לקבל פיצויים מוסכמים.

לסיכום – אין להקל ראש בחוזה שכירות מכיוון שהחוזה מסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים לפעמים לאורך שנים רבות וכדאי להשקיע בעריכת חוזה מקצועי ומותאם ספציפית לצדדים וכך לקנות שקט לאורך שנים רבות.