201501.18
0

תאונת דרכים

תאונות דרכים: חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים מזכה אותך בפיצוי לכל נזק גוף שנגרם לך (גם אם מדובר בפגיעה קטנה ולא משמעותית.) ומספיקה העובדה שהייתה מעורב בתאונת דרכים כדי להיות זכאי לפיצוי.

לגבי השאלה מהי "תאונת דרכים" – תאונות דרכים הינו מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי…

(חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשלה-1975)