201501.18
0

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית / פרופ' (M.D., Ph.D) יעקב ברג, עו"ד

רשלנות רפואית יכולה להתרחש בכל מגע שבין מטופל למטפל וכוללת מתן טיפול רפואי, אבחון וניתוח הניתנים לאדם ע"י רופא, בית חולים, קופ"ח, אחיות, רוקחים תוך חריגה מהסטנדרט הרפואי המקובל שעקבותיו נגרמו למטופל נזקים.

חשוב להדגיש כי לא בכל מקרה בו נגרם לאדם נזק במהלך טיפול רפואי זו רשלנות רפואית. לכן, יש לקבל ייעוץ משפטי מקצועי מעו"ד העוסק ומתמחה בתחום בעל ידע ויכולת לבדוק את ההתנהלות הרפואית והכדאיות שבהגשת תביעה.

מהי רשלנות רפואית ?

ככלל רשלנות רפואית תוגדר כמתן טיפול רפואי לרבות, הליך אבחון, ניתוח, מתן טיפול תרופתי לאדם/חולה ע"י מי שקשור במתן הטיפול ובכלל זה רופא, בית חולים, קופ"ח, אחיות, רוקחים תוך חריגה מהסטנדרט הרפואי המקובל כאשר בעקבות אותו טיפול אשר חרג מן הסטנדרט הרפואי המקובל נגרמו לאדם נזקים.

מה נדרש להוכיח בכדי להצליח בתביעת רשלנות רפואית ?

על נפגע רשלנות רפואית להוכיח את קיומם של מספר תנאים המהווים את עוולת הרשלנות כפי שכתובים בסעיפים 35 ו – 36 שפקודת הנזיקין. על הנפגע להוכיח קיומה של חובת זהירות שהופרה כלפיו וקיומו של קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות לנזקיו. הדרך להכנת כתב תביעה כרוכה בהכנת חוות דעת רפואית משפטית המבססת את קיומה של חובת הזהירות שהופרה וקושרת בין הפרתה לנזקיו של הנפגע.

מה הם התחומים רפואיים בהם עלולה להתרחש רשלנות רפואית ?

רשלנות רפואית יכולה להתרחש בכל תחום של הרפואה לרבות התחומים הבאים :

מיילדות וגניקולוגיה, ניתוחים כירורגיים, ניתוחי עיניים, טיפולי שיניים, אבחון מחלות, טיפול סעודי ושיהוי בטיפול.

כיצד מתבצעים הדברים הלכה למעשה ?

ראשית יש לאיסוף כל הרשומות הרפאיות הנוגעות בטיפול הרפואי שניתן לנפגע. לאחר קבלתם יש להפיק את המידע הרפואי מהרשומות וללמוד היכן וכיצד קרה הכשל. לאחר שלב הסקת המסקנות יש לגבש עמדה בדבר קיומה של עילת תביעה. בשלב זה חשוב להיעזר בידע רפואי. עם סיום הבדיקות, והיה ולנפגע קיימת עילה לתביעה יופנה למומחה רפואי בתחום בו נפגע לשם קבלת חוות. חוות הדעת המתקבלת מצורפת לכתב התביעה המוגש לבית המשפט.

מהו שכר הטרחה ?

שכר הטרחה המשולם לעורך דין נקבע בהתאם לאמור בהסכם שכר הטרחה. בדרך כלל מדובר באחוזים מתוך הפיצויים שמקבל הנפגע, ומשולם לאחר קבלת הפיצוי כאשר מסתיים הטיפול בתיק.