201501.18
0

תצהיר לפטור מארנונה

ניתן לקבל פטור מלא מארנונה על נכס מקרקעין, כשלא ניתן להשתמש בו, אם מתוך אילוץ ואם מתוך בחירה. זאת, בין מדובר בדירה ריקה (פטור חד-פעמי לתקופה של עד 6 חודשים) או בדירה חדשה ריקה (עד 12 חודשים), בדירה בשיפוצים יסודיים (פטור ללא הגבלת זמן) ובין אם מדובר בנכס שאינו ראוי למגורים בשל נזק שנגרם לו (ללא הגבלת זמן).

יש לפנות למחלקת הארנונה בעירייה הרלוונטית לנכס, בבקשה מסודרת בצירוף תצהיר חתום ומאומת ע"י עו"ד, על פניות הנכס מאדם או חפץ.

כמו כן, קיים פטור למוסדות חינוך, דת, צדקה וכו', שאינם למטרות רווח- בהתאם לקבוע בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פיטורין) 1938 ובהתאם לנוהל משרד הפנים.

בנוהל משרד הפנים, בקישור המצורף שלהלן, ניתן למצוא רשימה ממצה של כל סוגי הפטורים וההנחות בארנונה- לאדם הפרטי, למוסד, לעסק ולנכס מקרקעין:

 http://www.moin.gov.il/SubjectDocuments/Discounts-on-Municipal.pdf