201501.18
0

תביעות כספיות

חייבים לך כסף? תבעו אותך בגין חוב כספי?

במקרה בו אדם חייב לך סכום כסף ואינך מצליח לגבות זאת ממנו (לדוגמא החייב מתחמק) יש להגיש תביעה לבית המשפט. בדרך כלל כדאי להיות מיוצג ע"י עורך דין כי החייב עלול לטעון טענות השוללות את קיום החיוב, ואז הדרך להשבת החוב לא תהא פשוטה. כמו כן ראוי לשקול מהי הדרך הטובה ביותר להגשת התביעה (סדר דין רגיל/מקוצר/מהיר/המרצת פתיחה/הוצל"פ וכו').

במקרה בו נתבעת בתביעה כספית, כגון בשל חוב או סכסוך על רקע חוזה. ראשית, יש לבדוק באיזה כתב תביעה מדובר.
אם מדובר בכתב תביעה בסדר דין רגיל, שהוגש לבית משפט השלום או המחוזי, יש להגיש כתב הגנה תוך 30 יום ממועד קבלת כתב התביעה. אם לא תגיש כתב הגנה בזמן, התובע יכול לבקש מבית המשפט לקבל פסק דין בהעדר הגנה. במקרה כזה קצרה הדרך של התובע להוצאה לפועל ואתה עלול להיות חשוף לנקיטת הליכים, הכוללים עיקול חשבון בנק/עיקול מיטלטלין/צו מאסר ועוד.
אם מדובר בתביעה בסדר דין מקוצר, כנתבע, אין לך זכות אוטומטית להתגונן בפני התביעה ועליך להגיש לבית המשפט או לרשם בקשת רשות להתגונן. רק אם תינתן לך רשות להתגונן – תוכל להתגונן בפני התביעה.
אם מדובר בכתב תביעה בסדר דין מהיר, עליך להגיש כתב הגנה תוך 45 ימים.

בכל מקרה כדי לא להפסיד (כתובע או כנתבע) עדיף להגיע לעורך דין לפחות לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני כדי לדעת מה הדרך הטובה ביותר לפעול.