201501.18
0

חקירת יכולת

כל הפרטים הטכניים הקשורים בחקירת היכולת- כמו גם "מדריך לחייב", "מדריך לזוכה" ועוד- מצויים באתר של רשות האכיפה והגבייה (או מערכת ההוצאה לפועל, בשמה הישן) ומומלץ להתעדכן בהם. להלן קישור לאתר: http://www.eca.gov.il/.

מעבר לפרטים הנ"ל, יש את הפרטים המעניינים באמת. אלו שנצברים מניסיון החיים המקצועי שלנו ויכולים לספר- מה באמת קורה בחקירת יכולת?

אז את הסיפור הזה אפשר לספר מכמה צדדים.

יש את הצד של היושב על כס השיפוט -השופט/ת או הרשם/ת- שנקרא "ראש ההוצאה לפועל" והוא המנצח הראשי על החקירה.

יש את הצד של הנחקר- החייב- שהוא הכוכב הראשי בחקירת היכולת.

יש את הצד של החוקר- הזוכה- שלא תמיד הוא נוכח ובהעדרו, ראש ההוצאה לפועל הוא זה שמנהל את החקירה.

וכמובן- ואיך אפשר בלי?- יש את הצד של עורכי הדין, במידה והצדדים- הזוכה ו/או החייב- שכרו את שירותיהם כמייצגים.

המלחמה כאן ובהוצאה לפועל בכלל, היא בין הזוכה לחייב. הזוכה, הוא זה שטוען שיש לו זכות לקבל כספים מהחייב והחייב, הוא זה, שלכאורה, מוטלת עליו החובה לשלם כספים לזוכה. הזכות/החובה קמה מכוח פסק-דין שקיבל הזוכה בבית המשפט כנגד החייב או מכוח שטר- שיק או כל מסמך אחר- המחייב את החייב לשלם לו.

הדברים היו אמורים להיות "שחור על גבי לבן", אך לא כן הוא וכאן, נכנסים לתמונה עורכי הדין של כל צד, אשר מייעצים ו/או מייצגים את הצד של הזוכה או החייב מבחינה משפטית.

הרבה פעמים, כשהזוכה הוא אדם פרטי, מתרחשת מלחמה אמיתית לעיני ראש ההוצאה לפועל. זאת, כיוון שמדובר בשני אנשים פרטיים, קרובים, אנשים שהבטיחו דבר או שניים אחד לשני ושכחו. החקירה במקרים כאלו, עלולה להיות מאוד רגישה/ רגשית, תלוי עד כמה "כבודו" או "כבודה" נותנים לזה מקום בדיון.

לא כן הוא, כשהזוכה הוא גוף ממסדי, כמו בנקים, חב' תקשורת, עיריות וכו'. אז הזוכה לא מגיע בהרבה מקרים והחייב נחקר על יכולתו לשלם את החוב בפני ראש ההוצאה לפועל.

זוהי מהותה של חקירת היכולת- לחקור את יכולתו הכלכלית של החייב לשלם את החוב.

כשמדובר בשני אנשים פרטיים, הזוכה- שלפעמים הוא שכן או קרוב משפחה- יכול לבצע חקירה בעצמו. לעקוב אחרי החייב, לצלם אותו, להקליט אותו ואז, בחקירת היכולת בבית המשפט, לשלוף את החומר המרשיע, כשהחייב אינו עונה אמת לשאלותיו למשל.

לדוגמא, החייב הצהיר בשאלון שהגיש, שאין לו רכב וזו גם התשובה שהוא עונה לזוכה בחקירת היכולת בפני ראש הוצל"פ. או אז יכול הזוכה לעמת את החייב עם החומר שהכין מבעוד מועד והמוכיח שכן, ברשותו רכב צמוד. גם אם הרכב אינו רשום ע"ש החייב, יכול מאוד להיות שראש ההוצל"פ יקבע, כי החייב נוהג ברכב "מנהג בעלים" ויורה על עיקולו ומכירתו, הכול, על-מנת לכסות את החוב.

כשהזוכה אינו נוכח וטוב מזה (לחייב, כמובן), כשהעו"ד מטעמו אינו נוכח, ראש ההוצאה לפועל בוחן את השאלון שהוגש ע"י החייב ואת האסמכתאות שהגיש על-מנת להוכיח כי אין ביכולתו לשלם את החוב או שלא בשיעורים שנקבעו לו בצו התשלומים.

ראש ההוצל"פ בוחן בחינה עמוקה את תדפיסי חשבון הבנק/ים של החייב, על-מנת למצוא בהם "פרצות". על-מנת להוכיח את החייב על תשלומי "מותרות" שהוא בחר לשלם, במקום לכסות את חובו. פרצות אלו יכולות להיות למשל תשלומים על שימוש בכבלים, תשלומי טלפון או פלאפון שמעל ל-300 ₪ בחודש, תרומות לארגוני חסד, הורדות בכרטיס אשראי על כל דבר שאינו באמת נחוץ לקיום אנושי.

מעבר לבחינת תדפיסי חשבון הבנק וההצהרות בשאלון, עלול ראש ההוצאה לפועל – ובמקרים רבים יהא זה ביוזמת עוה"ד מטעם הזוכה- לבחון את חזותו החיצונית של החייב ולהוכיח אותו על השקעה כספית בה. למשל: צבע בשיער, בניית ציפורניים, תכשיטים וביגוד יקר ערך.

לא זו בלבד, אלא שראש הוצל"פ רשאי לצוות על החייב/ת בחקירת יכולת להתפרק מהתכשיטים, להיפרד מהמזומנים וכן, מהרכב שהביא אותו לחקירת היכולת. "איך הגעת לכאן היום?" היא אחת השאלות שחוזרות על עצמן הכי הרבה בחקירות.

כמובן, שהכול תלוי בגובה החוב, כמה זמן הוא קיים ובהתנהגות החייב בנוגע לתשלומים- האם החייב לא שילם ע"ח חובו מעולם או שנראה, שהוא מתאמץ ומצטמצם בהוצאותיו האחרות, על-מנת להיפטר מהחוב?

זה, בסופו של יום, מה שראש הוצאה לפועל מעוניין לבדוק- האם מדובר כאן בחייב פזרן, שמתחמק מלשלם את חובו, תוך כדי זלזול בהתחייבויותיו? או שמדובר באמת באדם קשה יום, אשר באמת מצטמצם, משתדל ומנסה בכל כוחו לסגור את חובו?

התשובה לשאלה זו, תקבע את אופן התייחסותו של ראש הוצל"פ לחייב ואת החלטתו.

החלטת ראש ההוצל"פ, בסיכומה של חקירת היכולת, יכולה להיות העלאה או הפחתה של צו התשלומים שנקבע לחייב, עיקול- אם הוכח בחקירה שיש לחייב נכס בר-עיקול, הוראה על עיכוב הליכים- כשיש טענה מיוחדת לחייב המצדיקה זאת, הוראה על איחוד תיקים- כשיש לחייב יותר מתיק הוצל"פ אחד, הכרזה על החייב כמוגבל באמצעים ועוד.

* שיהיה בהצלחה ותמיד כדאי להיוועץ בעו"ד בעל ניסיון בתחום!