201012.26
0

תביעה להשבת תפוס מהמשטרה

המשטרה לקחה/החרימה וכיוצ"ב חפץ/כסף/מכונית וכיוצ"ב מה עושים? האם אני יכול לבקש מהמשטרה? האם המשטרה תחזיר לי? מתי תחזיר לי?

כל השאלות הללו נכנסות לתוך תביעה להשבת התפוס ממשטרת ישראל.

המשטרה בדרך כלל בעת מעצר חשודים מחרימה ציוד/כספים/מכונית וכיוצ"ב לצורך החקירה ו/או ראיה כנגד אותו עצור.

הרבה הם המקרים שהציוד שנתפס הוא לא של העצור אלא של צד ג'.

ניתן להגיש תביעה נגד המשטרה להשבת החפץ לבעליו.

השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו לבחון אם להתיר למשטרה להמשיך ולהחזיק בתפוס ובכלל זה אם מקור הסמכות לתפיסת החפץ לא פקע,

1.         אם תכלית התפיסה נותרה בעינה.

2.         מהם סיכויי החקירה להבשיל לכתב אישום.

3.         האם יש חשש שיעשה בחפץ שימוש לביצוע עבירה נוספת.

4.         מהם סיכויי ההרשעה אשר בעקבותיהם ניתן יהיה לעתור לחילוט החפץ.

5.         על בית המשפט לשקול אם ניתן באיזון ראוי להשיג את מטרת תפיסת החפץ ולצמצם את הפגיעה  בבעל הקנין תוך החלת "חלופת תפיסה".

 * כל האמור לעיל' הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי. כל הסתמכות על האמור הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד. בכל מקרה מומלץ לקבל יעוץ אישי ופרטני מ עורך דין.