201611.22
0

פיצוי בתאונת עבודה

המקרה: הגיע אלינו לקוח שנפגע במהלך עבודתו פגיעה באצבע, במסגרת הליך תביעה להכרה כנכות מעבודה וקביעת נכות מעבודה מול המוסד לביטוח לאומי, הצליח משרדנו להוכיח כי ללקוח היתה נכות זמנית וגם נכות צמיתה. בגין הנכות קיבל הלקוח פיצוי בגובה של 119,356 ש"ח. לצפיה בהחלטה 

201608.11
0

ניסיון לבטל הסכם גירושין שאושר על ידי בית הדין הרבני

המקרה: האישה פנתה לבית הדין הרבני בבקשה לבטל את הסכם הגירושין שאושר על ידי בית הדין וניתן לו תוקף של פסק דין, האישה טענה כי הצדדים היו בשלום בית ולפיכך יש לבטל את הסכם הגירושין. משרדנו ייצג את האיש אשר התנגד לביטול הסכם הגירושין וטען כי לא התקיים שלום בית כן. בסופו של יום ניתן…

201608.04
0

ניצחון שלום הבית של האישה

המקרה: אישה תבעה שלום בית ובמקביל בעלה תבע גירושין. האישה בייצוג משרדנו הצליחה להוכיח כי התקיים שלום בית בין הצדדים ואין עילת גירושין, לפיכך דחה בית הדין הרבני את תביעת הגירושין של הבעל, קרא את הצדדים להמשיך בטיפול ושיקום הנישואין וכן קבע כי האישה אינה מורדת ומזכותה להגיש תביעת מזונות.

201412.02
0

תביעת שיבוב של חברת ביטוח על רכישת סחורה גנובה

המקרה: בעל חנות תכשיטים אשר קנה תכשיטים משומשים מעובר אורח, למפרע התברר שהזהב שרכש היה גנוב וחברת הביטוח של בעלת התכשיטים תבעה את מרשי שישלם את השווי של הזהב או לחלופין יחזיר את התכשיטים שרכש.