201501.18
0

התנגדות בהוצאה לפועל

חייב בתיק שטרות/תובענות, במידה ויש לו טענות שאינו חייב בתשלום החוב (כולו או חלקו), יכול להגיש בקשת התנגדות וזאת במהלך תקופת האזהרה. (20/30 יום מקבלת הטופס הירוק מההוצאה לפועל). כאשר מוגשת התנגדות במועד, חל על התיק עיכוב הליכים אוטומטי והתיק עובר לבירור בהתנגדות לבית משפט השלום.

במידה ובקשת ההתנגדות מוגשת לאחר חלוף תקופת האזהרה, בנוסף לבקשת ההתנגדות יש להגיש בקשה להארכת מועד להתנגדות, בצירוף תצהיר החתום ע"י עורך- דין. במקרה כזה הסמכות לעיכוב הליכים היא של בית המשפט ולא יבוצע במסגרת תיק הוצאה לפועל עיכוב הליכים אוטומטי.