201608.11
0

ניסיון לבטל הסכם גירושין שאושר על ידי בית הדין הרבני

המקרה: האישה פנתה לבית הדין הרבני בבקשה לבטל את הסכם הגירושין שאושר על ידי בית הדין וניתן לו תוקף של פסק דין, האישה טענה כי הצדדים היו בשלום בית ולפיכך יש לבטל את הסכם הגירושין. משרדנו ייצג את האיש אשר התנגד לביטול הסכם הגירושין וטען כי לא התקיים שלום בית כן. בסופו של יום ניתן…

201608.04
0

ניצחון שלום הבית של האישה

המקרה: אישה תבעה שלום בית ובמקביל בעלה תבע גירושין. האישה בייצוג משרדנו הצליחה להוכיח כי התקיים שלום בית בין הצדדים ואין עילת גירושין, לפיכך דחה בית הדין הרבני את תביעת הגירושין של הבעל, קרא את הצדדים להמשיך בטיפול ושיקום הנישואין וכן קבע כי האישה אינה מורדת ומזכותה להגיש תביעת מזונות.

201412.02
0

תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

כאשר לבני זוג דירה בבעלותם הן דירת מגורים והן דירות/מגרשים/נכסים מסחריים וכיו"ב, בין שרשומות על שם של בני הזוג באופן שווה ובין שלא רשומות כלל על שם בני הזוג יחד אלא על שם אחד מבני הזוג בנפרד, וככל ובני הזוג מעוניינים לפרק את השיתוף בניהם ושכל אחד יקבל את מה שמגיע לו לפי דעתו יכול/ה…