201501.18
0

תביעת מזונות

תביעת מזונות – פרוצדורה

מזונות הילדים מוטלת על האב.
אישה רשאית להגיש בשם הילדים הקטינים כאפוטרופוס שלהם תביעת מזונות נגד אביהם.- יש לציין שאפשר לתבוע מזונות לילדים אף מחוץ לנישואים ואף כאשר ההורים אף פעם לא נישאו. תביעת המזונות הנה תביעה נפרדת ללא קשר הזוגי בין ההורים.
את תביעת המזונות רצוי להגיש בהקדם מאחר ולוקח זמן עד אשר פוסקים מזונות זמניים ו/או קבועים.
תביעת מזונות ככלל תוגש לבית המשפט לענייני משפחה. לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות לדון בתביעת מזונות ילדים, הסמכות תהיה נתונה לבית הדין הרבני רק במקרה של הסכמה בין הצדדים.
תביעת מזונות יש להגיש באופן המפרט את רכיבי הצרכים של התובע.
תביעת מזונות יש להגיש בהתאם לתקנות, חובה לצרף:
1. טופס הרצאת פרטים בתביעה למזונות,
2. 12 תלושי שכר של כל אחד מהצדדים,
3. תדפיסי חשבונות בנק,
4. תדפיסי כרטיסי אשראי,
5. קבלות וחשבוניות התומכות בתביעת המזונות.

תביעת מזונות ניתן אף להגיש אם האב מתגורר בבית יחד עם הילדים אולם אינו מעביר / משלם די כסף המספיק לכיסוי צורכיהם.

תביעת מזונות אמנם תידון לראשונה כעבור מס' חודשים מאז הגשתה אולם דמי המזונות שיפסקו יהיו רטרואקטיביים מיום הגשת תביעת המזונות.

עת מגישים תביעת מזונות יש להמתין עד הגשת כתב הגנה תוך 15 יום ו/או חלוף המועד להגשת כתב ההגנה, לאחר חלוף המועד ניתן להגיש בקשה לפסיקת מזונות זמניים אשר סביר כי תשלח אף היא לתגובת הצד שכנגד ולאחר מכן על סמך כתבי הטענות יחליט בית המשפט האם לפסוק דמי מזונות זמניים עד אשר יתקיים דיון בתביעת מזונות שהוגשה.