201501.18
0

תביעת גירושין

הסמכות לגרש בני זוג יהודים ולדון בעניין הגירושין הנו של בית הדין הרבני.
לבית הדין יש גם סמכות "מקבילה" לדון במזונות ילדים, הסדרי הראייה, מזונות האישה, חלוקת רכוש בין בני הזוג.

לבית המשפט לענייני משפחה ישנה סמכות לדון בתביעות מזונות, רכוש, משמורת ילדים, תביעות כספיות.

ישנם אמרות שלגבר כדאי להגיש את התביעה ברבנות ולאישה בבית המשפט לענייני משפחה, מאחר שהתפיסה היא שבית הדין הרבני יטיב עם הגבר ובית המשפט לענייני משפחה יטיב עם האישה , אמרה זו הנה אמביוולנטית ומומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה ולבדוק כל מקרה לגופו.

מרוץ הסמכויות
לאן שתוגש תביעת הגירושין לראשונה בדרך כלל כל העניינים יידונו באותה ערכאה, ובשים לב שתביעת הגירושין עצמה תוגש תמיד לבית הדין הרבני ותביעת מזונות הילדים ניתן תמיד להגישה לבית המשפט לענייני משפחה וזאת גם אם הגבר כרך את מזונות הילדים בתביעת הגירושין.
לכן מי שמגיש ראשון את התביעה קובע את הסמכות של בערכאה דבר שיכול להיות ההבדל בין הצלחה לכישלון.