201608.04
0

ניצחון שלום הבית של האישה


המקרה:
אישה תבעה שלום בית ובמקביל בעלה תבע גירושין. האישה בייצוג משרדנו הצליחה להוכיח כי התקיים שלום בית בין הצדדים ואין עילת גירושין, לפיכך דחה בית הדין הרבני את תביעת הגירושין של הבעל, קרא את הצדדים להמשיך בטיפול ושיקום הנישואין וכן קבע כי האישה אינה מורדת ומזכותה להגיש תביעת מזונות.

פסק דין גירושין שלום_20160804_102601פסק דין גירושין שלום_20160804_102601_001פסק דין גירושין שלום_20160804_102601_002