201608.11
0

ניסיון לבטל הסכם גירושין שאושר על ידי בית הדין הרבני

המקרה: האישה פנתה לבית הדין הרבני בבקשה לבטל את הסכם הגירושין שאושר על ידי בית הדין וניתן לו תוקף של פסק דין, האישה טענה כי הצדדים היו בשלום בית ולפיכך יש לבטל את הסכם הגירושין. משרדנו ייצג את האיש אשר התנגד לביטול הסכם הגירושין וטען כי לא התקיים שלום בית כן. בסופו של יום ניתן פסק דין של בית הדין הרבני לפיו בית הדין דחה את התביעה של האישה לשלום בית וקבע כי ההסכמים שנחתמו בעבר הנם בתוקף ובזכות האיש לפתוח תיקים לממש זכותו לחלוקת הרכוש כפי שמפורט בהסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין. כמו כן, הצדדים זומנו לסידור גט.

ביטול הסכם גירושין_20160811_084828ביטול הסכם גירושין_20160811_084828_001ביטול הסכם גירושין_20160811_084828_002