201501.18
0

משמורת ילדים

כשבני הזוג אינם מסכימים לנושא של החזקת הילדים, ישנם מספר אפשרויות כדלהלן:
א. ישנה סמכות עניינית להחליט בנושא הילדים בבית המשפט לענייני משפחה.
ב. עם זאת, אם הוגשה תביעת גירושין לבית דין רבני, ולא הוגשה לפני-כן בקשה לדיון בעניין המשמורת אל בית משפט לענייני משפחה, ייכרך הדיון בנושא משמורת הילדים בדיון הגירושין באופן אוטומטי. כריכה אוטומטית זו מתבצעת במסגרת תביעת גירושין בלבד, ולא תביעות אחרות כגון שלום בית וכו.

נושא המקום בו יתקיים הדיון לגבי משמורת הילדים הוא אחד הגורמים העיקריים לתופעת מרוץ סמכויות בית בתי הדין לבתי המשפט.
במקרים בהם בית המשפט אינו מסוגל להחליט מי מבין ההורים יקבל משמורת על הילדים, יעברו ההורים מבחני מסוגלות הורית על ידי סוציולוגים ופסיכולוגים כדי לקבוע את יכולתם לגדל את הילד.
היות וטובת הילד יכולה להשתנות עם השנים, נושא משמורת הילדים הוא נושא פתוח, ובכל עת ניתן לדון בפסק הדין מחדש אם חלו שינויים מהותיים בעובדות שהביאו לפסק הדין הקודם.