201501.18
0

חלוקת רכוש בהליך גירושין

במידה ובני זוג מסוגלים להגיע להסכמה בכל הקשור לתנאי הפרידה שלהם, ניתן לערוך הסכם גירושין שכל מטרתו היא לאפשר לבני זוג להיפרד בצורה מסודרת ומתוך הסכמה הדדית. ואז להביאה אל בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני כדי לקבל מהם אישור הסכם גירושין.

כאשר בני זוג חותמים הסכם גירושין בניהם, יכלול ההסכם את הנושאים העיקריים הבאים:
רכוש
חלוקת הרכוש המשותף אותו צברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים.
הסכם הגירושין יכלול את פירוט נכסיהם המשותפים של בני הזוג, ואת חלוקתם המדויקת בתום הגירושין.
ילדים
ברוב המקרים שמדובר בקטני קטינים (ילדים עד גיל 6) יקבעו בתי המשפט ובתי הדין בארץ את המשמורת הקבועה אצל האישה, אלא אם קיימת אצלה בעיית מסוגלות הורית חמורה.
מן הצד השני, יאפשרו בתי המשפט ובתי הדין בדרך כלל הסדרי ראייה הוגנים לבן הזוג שלא קיבל את המשמורת הקבועה על ילדיו . הסדרי ראייה הוגנים יצרו מצב בו בפועל קיימת חזקה משותפת על הילדים.
דמי מזונות
במידה ולבני הזוג יש ילדים, יש לקבוע את מידת התמיכה של הגבר בילדיו. תמיכה זו תבוצע בצורת דמי מזונות ילדים. בנוסף, יש לקבוע במסגרת הסכם הגירושין את דרך מימון הוצאות חריגות העלולות להיווצר במשך הזמן (כמו הוצאות רפואיות, הוצאות לימודים וכד'.
הסדרת גט ותשלום הכתובה
על הסכם גירושין לכלול את הסכמת שני הצדדים להיפרד בהסכמה ומתוך רצון חופשי, כאשר הגבר מצהיר כי הוא מוכן לתת לאישה גט, והאישה מצהירה כי היא מוכנה לקבל את גיטה ובמקביל לוותר על כתובתה. (או שלא).
אישור הסכם גירושין
על פי הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג (1973), יש לאשר כל הסכם ממון בין בני זוג על-ידי בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני. עד קבלת אישור זה, אין כל תוקף משפטי מחייב לכל הסכם ממון, גם אם הוא חתום בידי שני הצדדים.
כאשר בית משפט לענייני משפחה מאשר הסכם גירושין, האישור תקף לכל סעיפי ההסכם, למעט הסעיפים הנוגעים לעצם הסכמת הצדדים להתגרש. לשם אישור סעיפי הגירושין, יש להגיש את הסכם הגירושין אל בית דין רבני, לו מוגדרת סמכות עניינית לעסוק בנושא הגירושין עצמם, והוא זה שיוציא פסק דין גירושין.