201501.18
0

גביית מזונות בהוצאה לפועל

תפקידה של מערכת ההוצאה לפועל היא להפוך את פסק הדין למציאות – לממש אותו.
מן העבר השני, תפקידה של מערכת ההוצאה לפועל הוא להגן על חייבים, אשר לאור מצבם הכלכלי אינם יכולים לעמוד בתשלום החוב הפסוק.

בשונה מחובות רגילים, בחובות של מזונות קטינים אין לחייב אפשרות של חקירת יכולת בהוצאה לפועל, והרציונאל לכך הוא כפי דברי הנשיא שמגר ב-ע"א 7038/93:
"הפקרת בן-זוג למחסור ולרעב היא בגדר פגיעה בכבוד האדם."

חוק ההוצאה לפועל מעניק מעמד מיוחד לחוב מזונות למשל, ניתן לעקל את המשכורת של החייב במלואה לצורך תשלום דמי המזונות, כמו כן, בהתאם לחוק ההוצאה לפועל ככל ויש חוב מזונות לחייב והזוכה מבקשת צו מאסר נגד החייב, ראש ההוצל"פ ייתן צו מאסר אף בלי להיזקק לחקירת יכולת או לתצהיר. החוק מבטא את דאגתו העיקרית של המחוקק להבטיח את תשלום המזונות השוטפים, שהינם צורכי המחייה המיידיים של בני המשפחה הזכאים לדמי המזונות. מכאן רואים עד כמה החוק נוקשה ביותר כלפי החייב.