This is the דיני גירושין category.

תביעת גירושין

בני זוג יהודים מחויבים לסיים את קשר הנישואין שלהם באמצעות הגשת תביעה לגירושין בבית הדין הרבני.
את תביעת הגירושין מומלץ להגיש באמצעות עורך דין לענייני משפחה בעל ידע וניסיון בתחום, אשר ייבחן את המקרה לגופו ויחליט מהי הדרך הנכונה להגיש את התביעות הרלוונטיות למקרה, כמו גם כריכת עניינים נוספים אשר רק עו"ד עם ניסיון בתחום יכול לעשות כראוי ולמנוע מכשולים בהמשך הדרך.

201608.11
0

ניסיון לבטל הסכם גירושין שאושר על ידי בית הדין הרבני

המקרה: האישה פנתה לבית הדין הרבני בבקשה לבטל את הסכם הגירושין שאושר על ידי בית הדין וניתן לו תוקף של פסק דין, האישה טענה כי הצדדים היו בשלום בית ולפיכך יש לבטל את הסכם הגירושין. משרדנו ייצג את האיש אשר התנגד לביטול הסכם הגירושין וטען כי לא התקיים שלום בית כן. בסופו של יום ניתן…

201608.04
0

ניצחון שלום הבית של האישה

המקרה: אישה תבעה שלום בית ובמקביל בעלה תבע גירושין. האישה בייצוג משרדנו הצליחה להוכיח כי התקיים שלום בית בין הצדדים ואין עילת גירושין, לפיכך דחה בית הדין הרבני את תביעת הגירושין של הבעל, קרא את הצדדים להמשיך בטיפול ושיקום הנישואין וכן קבע כי האישה אינה מורדת ומזכותה להגיש תביעת מזונות.

201508.13
0

תביעה לכתובה

אשה הגישה תביעת גירושין. הצדדים הופיעו בביה"ד ולאחר דיון הסכימו להתגרש ולאחר הגירושין ידון ביה"ד בתביעת האישה שבעלה לשעבר ישלם לה את כתובתה. נבהיר תחילה באלו מקרים מגיע לאישה כתובתה ובאלו מקרים אין מגיע לאישה כתובתה. א. בעל שדורש להתגרש מסיבה שאינה מוצדקת הוא חייב לשלם לאשתו את כתובתה. ב. בעל שתובע לחייב את אשתו…

201501.18
0

ירושה על פי צוואה

צוואה הינה מסמך משפטי בו אדם בחייו קובע מי יירש את נכסיו לאחר לכתו לבית עולמו. קיימות ארבע סוגי צוואות והמצווה יכול לבחור באחת מן הצוואות המנויות בחוק. בחוק ובהלכה קיימים מבחנים לכל סוג של צוואה ולפיכך הדרך הנכונה להבטיח כי צוואתו של אדם תקוים בהתאם לרצונותיו היא להגיע לייעוץ משפטי אצל עו"ד ולבצע את…

201501.18
0

חלוקת רכוש בהליך גירושין

במידה ובני זוג מסוגלים להגיע להסכמה בכל הקשור לתנאי הפרידה שלהם, ניתן לערוך הסכם גירושין שכל מטרתו היא לאפשר לבני זוג להיפרד בצורה מסודרת ומתוך הסכמה הדדית. ואז להביאה אל בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני כדי לקבל מהם אישור הסכם גירושין.

201501.18
0

תביעת מזונות

תביעת מזונות – פרוצדורה מזונות הילדים מוטלת על האב. אישה רשאית להגיש בשם הילדים הקטינים כאפוטרופוס שלהם תביעת מזונות נגד אביהם.- יש לציין שאפשר לתבוע מזונות לילדים אף מחוץ לנישואים ואף כאשר ההורים אף פעם לא נישאו. תביעת המזונות הנה תביעה נפרדת ללא קשר הזוגי בין ההורים.

201501.18
0

תביעת גירושין

הסמכות לגרש בני זוג יהודים ולדון בעניין הגירושין הנו של בית הדין הרבני. לבית הדין יש גם סמכות "מקבילה" לדון במזונות ילדים, הסדרי הראייה, מזונות האישה, חלוקת רכוש בין בני הזוג.